Bakı şəhəri, 203C Svetlana Məmmədova

Blog

Viral marketinq

Viral marketinq reklamçının minimal iştirakı ilə reklamı yaymaq üsuludur. Bu, adətən, adi istifadəçilər tərəfindən məlumatların yayılması ilə baş verir. Sadə…

Açar sözlərin növləri

Müəyyən bir açar söz və ya ifadənin istifadəçilər tərəfindən axtarış sistemində ayda neçə dəfə axtarılmasından asılı olaraq aşağıdakı növləri var…