SEO

google acar sozleri

Açar sözlərin növləri

Müəyyən bir açar söz və ya ifadənin istifadəçilər tərəfindən axtarış sistemində ayda neçə dəfə axtarılmasından asılı olaraq aşağıdakı növləri var…