Bakı şəhəri, 203C Svetlana Məmmədova

Emilbroker SEO xidməti

Müştəri : emilbroker.com

Bizə müraciət edərkən SEO işləri görülməmişdir.

  1. Saytın veb təhlili aparıldı.
  2. Sayt üçün semantik nüvə araşdırılması aparıldı və əsas açar sözlər seçildi.
  3. Saytda az sayda texniki problemlər var idi. Saytın texniki problemlərinin briefi yaradıldı və proqramçıya mövcud taskların düzgün şəkildə icra olunmasına nəzarət edildi.
  4. Saytın başlıq və təsvirləri SEO optimized və CTR yönümlü  başlıq və təsvirlərlə əvəz edildi.
  5. Saytın indeksasiya və sitemap fayllarında problemlər mövcud idi. Fayllar yenidən standartlara uyğun olaraq yaradılaraq sayta əlavə olundu.
  6. Saytın domen reytinqi rəqiblərə görə aşağı   idi. Sayt üzərində xarici optimizasiya işləri həyata keçirilərək saytın domen reytinqi yüksəldildi.
  7. Google my business ünvanı optimizasiya edildi. Bir çox açar sözlərə görə də sıfırıncı pozisiyada çıxır.