Bakı şəhəri, 203C Svetlana Məmmədova

Ideya tərcümə mərkəzi SEO

Müştəri : Ideya Tərcümə Mərkəzi – ideyatercume.az

Bizə müraciət edərkən müəyyən SEO işi görülmüşdür. Sayt indeksasiya buraxılmışdır.

Sayt üçün aşağıdakı ardıcıllıqla işlər görüldü və sayt birinci səhifədə top5-likdə çıxmağa başladı.

  1. Saytın veb təhlili aparıldı
  2. Sayt üçün semantik nüvə araşdırılması aparıldı və əsas açar sözlər seçildi.
  3. Veb təhlil zamanı saytda ciddi texniki qüsurlar tapılmadı. Saytın kontenti üzərində işlər görüldü.
  4. Saytın başlıq və təsvirləri SEO optimized və CTR yönümlü  başlıq və təsvirlərlə əvəz edildi.
  5. Saytın domen reytinqi çox aşağı idi. Sayt üzərində xarici optimizasiya işləri həyata keçirildi.